Medarbetare

Vår verksamhet ställer krav på kompetens! Därför är alla medarbetare på R3 högskoleutbildade och genomgår kontinuerlig fortsatt utbildning. Vår målsättning är att personalen ska kunna bli kvalificerade revisorer. All kvalificerad personal är medlemmar i FAR.