Rådgivning

Företag omges av ett komplicerat regelverk där möjligheterna är många men där risken för fel också finns. R3 hjälper till att identifiera möjligheter och lösningar för att minimera risker. Vår vision är att vara värdeskapande för våra kunder genom vägledning i rätt riktning, tveka därför inte att kontakta oss med frågor och funderingar.

Skatterådgivning

Den löpande verksamheten och i synnerhet ägarförändringar och omstruktureringar ger upphov till skatterättsliga effekter där olika lösningar kan vara möjliga.

Vi har bred kompetens inom skatteområdet. Vi hjälper exempelvis till med rådgivning avseende företagsbeskattning, moms, kapital- och individbeskattning, fåmansbolagsreglerna och köp/försäljning av bolag. Om behov finns anlitas experter i det nätverk av specialistkompetenser vi omger oss av och vi fungerar då som en länk mellan kund och specialist. På så sätt kan vi skräddarsy frågan, uppnå en kostnadseffektiv lösning och maximera nyttan för våra kunder
Via vårt internationella nätverk kan vi även erbjuda rådgivning inom internationell beskattning.

Omstruktureringar

Eftersom förändringar sker i både verksamheter och i andra förhållanden kan det finnas behov att se över hur verksamheten är strukturerad. Vi rådgör om den optimala bolagsstrukturen för verksamheten och kan även bistå med genomförandet av omstruktureringar som exempelvis bolagsbildningar, likvidationer och fusioner.

Due Diligence

Inför ett beslut om investering eller företagsförvärv hjälper vi till med en finansiell företagsbesiktning för att få en genomlysning av bolagets verksamhet och finansiella situation. Företagsbesiktningen kan vara mer eller mindre omfattande och anpassas efter kundens önskemål och bolagets komplexitet.

Ägarförändringar och generationsskiften

Står verksamheten inför ett generationsskifte, nya delägare eller andra former av ägarförändringar vägleder R3 genom hela processen för att nå en optimal lösning.

Internationella transaktioner

R3 ingår i det globala nätverket PrimeGlobal med 350 medlemmar i 90 länder. Genom PrimeGlobal kan vi erbjuda våra kunder bästa möjliga hjälp med internationella frågor som exempelvis etableringar i utlandet eller avflyttning från Sverige. Vi hjälper även till när utländska bolag önskar etablera verksamhet i Sverige.