Revision

Genom revision skapas förtroende. Genom vår långa erfarenhet av revision som vår kärnverksamhet har vi den kompetens som krävs för att kunna erbjuda kvalificerade revisionstjänster till små, medelstora och stora företag.

Revision

En oberoende årlig revision är en kvalitetssäkring som skapar förtroende och trygghet för alla intressenter. Genom revisionen kan även företagsledningen känna sig trygga med att affärsmässiga beslut grundar sig på kvalitetssäkrade finansiella rapporter.

Genom vår erfarenhet har vi byggt upp en stor kunskap om företagandet, redovisningen och beskattning som spänner över många olika branscher. Kombinerat med vår kompetens strävar vi efter relationer med ett personligt engagemang för att skapa förståelse för just ert företag för att kunna bidra till effektiv och värdeskapande revision och rådgivning.

Projektrevision

Bidragsfinansierade projekt kräver ofta en revision av projektredovisningen. Vi utför revisioner av bidragsfinansierade projekt för statliga myndigheter, privata företag och stiftelser. I dagsläget samarbetar vi med flera myndigheter och andra organisationer där vi kontinuerligt granskar nyttjade bidrag.

Konkursutredningar

R3 biträder konkursförvaltare med utredningar i samband med konkurser såsom bl.a. kartläggning av obeståndstidpunkt, återvinning och bokföringsskyldighetens fullgörande.