Information gällande Covid-19

Covid-19 påverkar hela vårt samhälle och ekonomin. R3 och våra kunder är inte några undantag.
Många bolag står inför finansiella svårigheter och tuffa verksamhetsmässiga beslut nu när intäkter uteblir.

R3 fortsätter självklart att vara ert bollplank där vi kan dra nytta av vår samlade kunskap och erfarenhet även i denna extrema och prövande tid.
Många bolag befinner sig i skrivande stund också i en bokslutsprocess där årsredovisning avges och årsstämmor hållas.
Styrelsen behöver då ta ställning till den påverkan Covid-19 har på den fortsatta verksamheten, vilken information om väsentliga händelser som bör framgå i årsredovisningen och slutligen anpassa förslag på vinstdisposition efter den nya situationen.
Diskutera gärna med oss tidigt i bokslutsprocessen vilken information som bör framgå i årsredovisningen och hur styrelsen bör agera.

På R3 internt följer vi Folkhälsomyndigheten rekommendationer för att minska smittspridningen av Covid-19 och vi minimerar fysiska möten i möjligaste mån. Våra anställda kan arbeta hemifrån och vi anpassar vårt arbete till att lösa så mycket som möjligt digitalt. Vi kan försäkra er att vi har säkra digitala lösningar för överlämning av bokslut och material inför revisionen för att säkerställa en smidig och trygg informationsdelning av material.

Hör av er till oss inför revisionen så vi kan lägga upp en personlig inloggning för ert bolag.