PrimeGlobal

R3 är medlem i PrimeGlobal för att kunna erbjuda våra klienter bästa möjliga professionella hjälp vid internationella transaktioner.
Vi bistår därför gärna vid utlandsetableringar eller då utländska bolag planerar en etablering i Sverige.
PrimeGlobal har 350 medlemmar och finns representerade i 90 länder.

Besök gärna hemsidan www.primeglobal.net

Kontaktperson är Tomas Nöjd.

Revision i Skandinavien

Vi utför revisionsuppdrag åt skandinaviska koncerner i samarbete med våra PrimeGlobal partners i Norge och Danmark.
Våra partners är SLM Revision i Norge och Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i Danmark. Vi har ett väl etablerat samarbete med effektiv granskningsrapportering och snabba kommunikationsvägar till alla involverade. Tillsammans bidrar vi med kunnig rådgivning inom flera aktuella områden samt erbjuder resurser genom våra internationella samarbetspartners i PrimeGlobal.

Danmark

Aage Brink Thomsen

Statsautorisert revisor

abt@martinsen.dk
D: +45 76 95 25 26
M: +45 20 20 74 41

Leif Tomasson

Statsautorisert revisor

lto@martinsen.dk
D: +45 35 25 07 89
M: +45 27 15 27 89

Martinsen Statsautorisert Revisionspartnerselskab

Øster Allé 42, 4.
2100 København Ø

www.martinsen.dk

Sverige

Christina Kallin Sharpe

Auktoriserad revisor

Christina.kallin.sharpe@r3.se
D: +46 8 555 108 47

Tomas Nöjd

Auktoriserad revisor

Tomas.nojd@r3.se
D: +46 8 555 108 23

R3 Revisionsbyrå

Riddargatan 30
114 57 Stockholm

www.r3.se

Norge

Erik Myhrer

Registrert revisor, partner og daglig leder

erik@slm-revisjon.no
D: +47 63 89 77 10
M: +47 909 28 185

John Harald Hansen

Statsautorisert revisor og partner

john.harald@slm-revisjon.no
D: +47 63 89 77 17
M: +47 416 12 274

SLM Revisjon

Besøksadresse
Nittedalsgaten 20, 2000 Lillestrøm

Postadresse:
Postboks 273, 2001 Lillestrøm

www.slm-revisjon.no