Inför revision

För att revisionen av ditt bolag ska bli så effektiv som möjligt har vi sammanställt en checklista, som fungerar som ett stöd vid bokslutsarbetet. Checklistan utgör även en förteckning över det material vi behöver för att kunna utföra revisionen. Observera att vi under revisionens gång kan komma att behöva ytterligare material.