Inför revision

För att revisionen av Ditt bolag ska bli så effektiv som möjligt har vi sammanställt en checklista, som fungerar som ett stöd vid bokslutsarbetet. Checklistan utgör även en förteckning över det material vi behöver för att kunna utföra revisionen. Observera att vi under revisionens gång kan komma att behöva ytterligare material.

Hela checklistan finns att ladda ned som pdf-fil, klicka här för att ladda ner.

För att kunna läsa dokumentet måste du ha Acrobat Reader installerat på Din dator. Om Du inte har programmet kan du ladda ned det från Adobe.